Dèfi 10: Archit

Dèfi 9: Automut

Dèfi 8: Bigwel

Dèfi 7: Domoler

Dèfi 6: Supwalke

Reto 5: Grouda

Dèfi 4: Bikerlat

Dèfi 3: Trifast

Dèfi 2: Maxibul

Défis 1: Modrive